Hiệp hội Thương mại Điện tử Toàn Cầu Việt Nam: Tạo Hạ Tầng Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Trung Quốc Tham Gia Thị Trường Livestream ở Việt Nam

Trong bối cảnh mô hình kinh doanh Livestream ngày càng trở nên phổ biến và quy mô, Hiệp hội Thương mại Điện tử Toàn Cầu Việt Nam đã tiên phong trong việc chuẩn bị hạ tầng cho các doanh nghiệp sản xuất Trung Quốc để họ có thể tham gia vào thị trường này. Chủ […]

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đạt trên trên 5.105 nghìn tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng năm 2023 tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 47,6%…